História

Festivalu

Festival transrodovej kultúry “Svet podľa Gabriela” vznikol na základe príbehu tragicky zosnulého Gabriela Švábenského, ktorý 5. marca 2018 dobrovoľne opustil tento svet. Gabriel bol transrodovým mladým mužom, pri narodení mu bolo pripísané ženské pohlavie a rozhodol sa pre odchod aj napriek úsiliu a podpore všetkých blízkych, ktorí ho milovali.

Zámerom festivalu je rozširovať povedomie o trans komunite na Slovensku a vyvolať verejný diskurz formou debát, divadelných predstavení, literárnych čítačiek, koncertov, filmových predstavení a výstav. Hlavným motívom je upozorňovať na kritickú situáciu transrodových ľudí a približovať ich životy a problémy väčšinovému publiku.

Iniciatíva Inakosť udeľovala 16. decembra 2019 Ceny Inakosti pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Festival dostal cenu v kategórii "Počin roka", udeľovanou za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí.

V decembri roku 2020 bol festival ocenený cenou verejnej ochrankyne práv, pani Márie Patakyovej, "Ombudsmanské ďakujem 2020" za prínos v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd.

 
Festivalový

blog

pozrite si

festivalové videá

Festivalový

Kontakt

    Tešíme sa na vás