MUDr. Michal Patarák, PhD., prednosta II. Psychiatrickej kliniky SZU, vystúpi na festivale s krátkou prednáškou na tému „Čo je mužskosť a čo ženskosť?“