Príhovor organizátora

Je to už 6 rokov, odkedy s nami Gabriel nie je. Za ten čas sa udialo mnohé, aj dobré aj zlé, čelili sme spoločne pandémii, mnohí prišli o prácu, siločiary v spoločnosti sa zásadným spôsobom preskupili, vojna na Ukrajine stále trvá… Zatiaľčo v začiatkoch festivalu, po prvých dvoch ročníkoch, dochádzalo k merateľnému a hmatateľnému uvoľneniu v rámci komunity a tak trochu aj v spoločenskej odozve, posledné roky vykazujú opačný trend a ľudia z komunity sa opäť radšej uzatvárajú pred svetom, eskaluje strach, spoločnosť začala byť útočná a agresívna. Zvolili sme si namiesto pokroku a scitlivovania presne opačnú cestu a cúvame späť ku koreňom zloby a ubližovania. Vnímam tieto pohyby v spoločnosti veľmi citlivo a musím sa priznať, že skepsa z nich vyplývajúca, prepadla na istý čas aj mňa a váhal som, či vôbec pokračovať s organizáciou festivalu, v jednom momente mi všetko pripadalo zbytočné. No keď som nad tým premýšľal, napadlo mi, že toto je presne to, čo tí ľudia, ktorí majú na svedomí ten spoločenský rozvrat, chcú – aby sme sa vzdali, aby sme boli otrávení, rozčarovaní a ovládnutí strachom natoľko, že sa vzdáme všetkého a stiahneme sa do úzadia a prestaneme im zavadzať. A to je niečo, čo sa nesmie nikdy stať. Nemôžeme sa nechať vytlačiť na okraj, akokoľvek sa o to budú snažiť, ak by sa im to podarilo, Gabrielova smrť a smrť všetkých ostatných transrodových ľudí by zostala nenaplneným gestom. Aby všetky tie obete a príkoria neboli zbytočné, nesmieme prestať bojovať.

Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a pomáhate tak naplniť myšlienku inkluzívnej a rešpektujúcej spoločnosti, kde už sa za inakosť nebojuje, ale oslavuje sa. Tak, ako ju dnes budeme oslavovať na šiestom ročníku festivalu Svet podľa Gabriela.

Želám vám hodnotný a láskou naplnený večer.


6. ročník sa konal 16. marca 2024 opäť v klube A4. V dramaturgii festivalu sme sa rozhodli v tomto roku vynechať divadlo a radšej pridať ešte jeden koncert. Najvýraznejším rozdielom oproti predchádzajúcim ročníkom bol znateľný pokles návštevnosti, najmä v druhej polovici večera.

Program začal o 15:30 príhovorom zástupcov Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, ktorí prostredníctvom Márie Čániovej prezentovali úryvok z pripravovanej knihy „Niečo ti chcem povedať“. Nasledovala projekcia dokumentárneho filmu „Šťastný človek“ a diskusia s jeho režisérkou Soňou G. Lutherovou. Spolu s ňou diskutovala aktivistka Tina Bednar a diskusiu moderoval Martin Staňo. Po diskusii mal prednášku na tému „Čo je mužskosť a čo ženskosť?“ dr. Patarák. Prednáška silne zarezonovala a dá sa povedať, že bola highlightom večera. Po nej nasledovali koncerty zvolenského bluesbandu ZVA 12-28 Band a bratislavskej legendy Tornádo Lue. Program vrcholil afterkou s DJ Samuraiom.

Napriek tomu, že tento rok prišlo do A4 o niečo menej divákov, festival sa niesol vo svojom tradičnom duchu empatie a rešpektu a podľa ohlasov návštevníkov naplnil opäť raz svoje poslanie.

Šiesty ročník festivalu pomohla zrealizovať Nadácia otvorenej spoločnosti.
Ďakujeme!


LINE UP VI. ROČNÍKA FESTIVALU

  • Príhovor ZRP
  • Projekcia dokumentu „Šťastný človek“
  • Diskusia s režisérkou Soňou G. Luther a Tinou Bednar
    „Potenciál inakosti vo firmenom prostredí“
  • Prednáška MUDr. Pataráka „Čo je mužskosť a čo ženskosť?“
  • Koncert ZVA 12-28 Band
  • Koncert Tornádo Lue
  • DJ Samurai

Foto © Peter Bučko 2024


Foto © Daša Šimeková 2024