Píše Pavlína Fichta Čierna…

Prijala som to ako fakt. Pýtala som sa, ako k tomu vlastne dochádza. Pochopila som, že situácia môjho dieťaťa nie je chyba v systéme. Chybou v systéme je naše stereotypné väčšinové uvažovanie. Chybou v systéme je vnútorná nesloboda mnohých z nás. Otvorenosť a sloboda nie je uchopiteľný a trvajúci stav. V našom svete je potrebné ich neustále a s vynaložením námahy oslobodzovať – existujú výhradne v stave vytvárania a obnovovania.

View Post Píše Pavlína Fichta Čierna…