Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí vzniklo v roku 2020 ako reakcia rodičov na nepriaznivú spoločensko-politickú situáciu na Slovensku. Už dlhšie boli vo verejnom priestore prezentované názory, ktoré presadzovali upieranie práv ich deťom a všetkým LGBT+ ľuďom.

Združenie si vytýčilo niekoľko cieľov:

  • Vytvoriť komunitu, ktorá zomkne rodiny a priateľov LGBT+ ľudí do jednej veľkej skupiny, aby bol jej hlas silnejší.
  • Poskytnúť pomoc rodičom detí pri procese ich prijatia formou zdieľania skúseností rodičov, ktorí týmto procesom už prešli.
  • Napomôcť k zmene nazerania majoritnej spoločnosti na LGBT+ ľudí, najmä cez príbehy ich blízkych a tak prispieť k scitlivovaniu spoločnosti a ideálne aj k zmene v legislatíve.

K tomu napomáhajú aj média a verejné podujatia ako je aj Svet podľa Gabriela.

V roku 2021 bola združeniu udelená Cena inakosti v kategórii Počin roka za Otvorený list rodičov, starých rodičov a priateľov LGBT+ ľudí poslancom a poslankyniam NR SR.