Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí vzniklo v roku 2020 ako reakcia rodičov na nepriaznivú spoločensko-politickú situáciu na Slovensku. Už dlhšie boli vo verejnom priestore prezentované názory, ktoré presadzovali upieranie práv ich deťom a všetkým LGBT+ ľuďom.


Združenie si vytýčilo:
– vytvoriť komunitu, ktorá zomkne rodiny a priateľov LGBT+ ľudí do jednej veľkej skupiny, aby bol jej hlas silnejší.
– napomôcť k zmene nazerania majoritnej spoločnosti na LGBT+ ľudí, najmä cez príbehy ich blízkych a tak prispieť k scitlivovaniu spoločnosti a ideálne aj k zmene v legislatíve.

K tomu napomáhajú aj média a verejné podujatia ako je Svet podľa Gabriela. Združenie na festivale vystúpi čítaním úryvku z knihy „Niečo ti chcem povedať“.

V roku 2021 a 2023 bola združeniu udelená Cena inakosti.