ZVA 12-28 BAND je živelná, vtipom predýchaná bluesová reflexia bežného života. Ich hudba síce vychádza z bluesovej tradície, ale napriek tomu sa výrazne vymyká z typického blues-rockového klišé. Irónia a najmä sebairónia sú hlavnými esenciami textov lídra kapely Norberta Červenáka. Píše ich sám život a sú umocnené typickým zvolenským jazykovým koloritom a zmyslom pre humor. Aktuálne kapela zaraďuje do svojho koncertného repertoáru aj nové autorské skladby, ktoré pripravuje na svoj piaty albumu, na ktorom bude participovať aj partia špičkových hráčov na dychové nástroje vedená saxofonistom Jánom Kopčákom.

Norbert Červenák
gitara, spev

Ladislav Červenák
kontrabas

Peter Krško
bicie nástroje