IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú anonymnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využívame a prepájame najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Sme skupina psychológov a psychologičiek, sociálnych pracovníkov a pracovníčok a špeciálnych pedagógov a pedagogičiek, ktorí sú presvedčení, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete. Poradenskú a krízovú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne na linkách pomoci IPčko.sk a Krízová linka pomoci (0800 500 333), v ďalších projektoch a v centrách krízovej intervencie Káčko v každom kraji na Slovensku.

Na festivale budú mať pracovníci IPčka zriadený checkpoint, kde budú k dispozícii každému záujemcovi o informácie a pomoc.