Johann (17) pochádza zo Žiliny a momentálne študuje v Prahe. Je mladý začínajúci umelec, ktorý inklinuje k viacerým umeleckým disciplínam. Rád sa zaoberá neprebádanými oblasťami, ktoré súvisia s jeho osobitým uvažovaním o svete a priestor, ktorý poskytuje umenie, pokladá za otvorenú možnosť realizovať svoje myšlienky nekonvenčným spôsobom. Má za sebou niekoľko verejných prezentácií, výstav, dlhoročne spolupracuje s nezávislým kultúrnym centrom Stanica Záriečie v Žiline. V spolupráci s centrom Záhrada v Banskej Bystrici na jeseň 2019 realizoval autorskú performance v troch obrazoch na tému genderu a koncept ďalej rozvíja.

“Trans-problematike sa až donedávna v rámci témy LGBTQ nedostávalo veľa samostatnej pozornosti. Zásadným rozdielom však u nás je, oproti iným vyspelým európskym štátom, že pre trans* ľudí neexistuje žiadny systém a tak si lekári môžu vyžiadať od pacientov čokoľvek podľa tohočo im vyhovuje. Takéto požiadavky bývajú často mimo akýchkolvek noriem, vrátane tých ľudskoprávnych. K tomu všetkému sa ešte počas tranzície trans* ľudia stretávajú s nespočetnými situáciami (v administratíve, zdravotnej starostlivosti aj osobnom živote), ponižujúcimi natoľko ľudského ducha, až ich to môže dohnať k tomu najkrajnejšiemu, zobrať si život. 

Vo fotografiách, vybraných pre Festival Svet podľa Gabriela, chcem sprostredkovať svoje vnímanie transrodových ľudí v súvislostiach a kontradikciách spoločenského stereotypu.” (C.J.Č.)

Foto: spolupráca David Pulpan, Galerie Hybernská, Praha, 2019

Who is who

Claude Johann Čierny