Monodráma Petra Tilajčíka

Divadlo Stoka prvýkrát vo svojej histórii použilo literárne dielo ako základ pre inscenáciu. Román Ivany Gibovej je prúdom vedomia mladej ženy s psychickou poruchou, ktorú týrajú vlastné myšlienky, sústavne sa konfrontuje so svojím mŕtvym otcom a stráca sa v množstve svojich mužských partnerov, ktorých nazýva svojimi otcami.

Inscenáciu Bordeline má Divadlo Stoka so svojom repertoári od roku 2015 a uviedlo ju už v dvadsiatich štyroch reprízach. Hlavnú postavu vytvára v ženskom odeve Peter Tilajčík a Braňo Mosný mu robí hudobný sprievod. V súčasnosti Tilajčík prijal pozvanie na zahraničnú stáž, takže jeho postavu vzala na seba Michaela Fech a Braňo Mosný bude robiť hudobný sprievod, ale aj spievať piesne, ktoré spieva v pôvodine Peter Tilajčík.

50 minút.

• Predstavenie bude uvedené v priestoroch Divadla Stoka •

• KAPACITA SÁLY JE OBMEDZENÁ NA 60 MIEST •

Blaho Uhlár
réžia

Ivana Gibová
Blaho Uhlár
scenár

Braňo Mosný
klávesy

Miriam Struhárová
Výtvarná koncepcia