“Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú duševné poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.”

MUDr. Michal Patarák pracuje ako psychiater na Psychiatrickej klinike FNsP FDR v Banskej Bystrici. V minulosti bol aj psychiatrom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Psychiatriu aj vyučuje na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti pre odbornú i laickú verejnosť. Je predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, vedeckým sekretárom Sekcie alkoholizmu a drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a členom dozornej rady Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Odborne sa venuje najmä neuropsychiatrii, ale aj hraničným oblastiam, ako sú neurobiologické základy psychických procesov, filozofické súvislosti a spirituálne aspekty psychiatrie. O psychológii a psychiatrii aktívne bloguje a zapája sa do verejnej diskusie.