Dokumentárny film

TV dokument “O inakosti” som urobil ako svoju reakciu na tú strašnú udalosť čo sa stala na Zámockej v Bratislave. Najprv som len zobral kameru a natáčal bez premýšľania to čo som videl. Miesto kde sa to stalo. Prichádzajúcich ľudí. Manifestáciu. Prejavy. V jednom momente, kúsok od miesta toho hrozného činu, na mňa zrazu začal kričať jeden mladý človek: Ty hyena! Choď do p.. s tou kamerou!” Všetci okolo upriamili na mňa pohľady. Povedal som mu potichu: “Je to moja práca, zachytiť a prerozprávať čo sa deje.” On na mňa kričal ešte viac: “Je mi jedno pre ktorú sprostú televíziu robíš! Nemáš žiadnu úctu pred ničím ty hyena! Mne zomrel priateľ!” Povedal som mu potichu: “Aj mne zomrel priateľ.”

V priebehu mesiaca sa súcit, energia a hnev, preliali do hlúpej debaty na tému kto za to môže. Nie do činov, ktoré by smerovali k tomu čo by malo byť cieľ. K naozajstnému zabezpečeniu rovnakých práv všetkým ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy, náboženstva a sexuálnej orientácie. A tak som si povedal že skúsim pozbierať niekoľko vyjadrení k tejto téme a poskytnúť ľuďom obraz ako sme na tom. Je to len za pár týždňov vyrobená koláž výpovedí, ktorú som asociatívnou metódou spojil. Verím však že aj takáto vec prispeje k nevyhnutnosti toho že raz tu bude mať každý človek rovnaké práva. Preto som to video vyrobil.

Braňo Špaček

58 minút

Námet a scenár
Braňo Špaček

Dramaturgia RTVS
Ondrej Starinský

Producent RTVS
Roman Genský

Vedúca výrobného štábu RTVS
Alžbeta Trgiňová

Hudba
Braňo Špaček

Zvuk
Lososound

Produkcia Karkade Media
Zuzana Bartová

Kamera, réžia, strih
Braňo Špaček