Diana Mráziková strávila 7 rokov v Los Angeles, 4 roky v Senegale v Dakare, a posledné 4 roky na Kube v Havane – Kde sa Diane zapáči, a kde má umeleckú inšpiráciu, tam sa jednoducho presťahuje. Na festivale Svet podľa Gabriela predstaví svoju doteraz nepublikovanú multimediálnu dokumentárnu tvorbu o transrodových ľuďoch v Afrike, USA, na Kube, a na Slovensku. Tejto téme sa venuje už od roku 2014, kedy počas zákazky v Ghane úplne náhodou stretla transrodovú ženu, a bola prekvapená ako pozitívne bola akceptovaná vrámci miestnej komunity. Vtedy sa rozhodla zdokumentovať život transrodových ľudí v rôznych krajinách, a porovnať ako odlišne sú vnímaní a akceptovaní rôznymi spoločnosťami v sociálno-kultúrnom kontexte.

Who is who

Diana Mráziková
publicistka, fotografka, dokumentaristka, nomádka