“Ohrozuje politické kresťanstvo ľudské práva?”
Téma tohtoročného festivalu je zároveň témou diskusie s moderátorom Michalom Havranom. Diskutovať bude s Luciou Plavákovou, MUDr. Michalom Patarákom a sociológom Michalom Vašečkom.

Lucia Plaváková
Advokátka, aktivistka a matka. Členka predsedníctva Progresívneho Slovenska. Spoluzakladateľka OZ Dúhové rodiny. Presadzujem rovnoprávnosť dúhových rodín a LGBTI ľudí na Slovensku.

MUDr. Michal Patarák, PhD
Pracuje ako psychiater na Psychiatrickej klinike FNsP FDR v Banskej Bystrici. Odborne sa venuje najmä neuropsychiatrii, ale aj hraničným oblastiam, ako sú neurobiologické základy psychických procesov, filozofické súvislosti a spirituálne aspekty psychiatrie.

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. 
je vzdelaním sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti.

Michal Havran
moderátor diskusie