Postavenie menšinových skupín v spoločnosti je silným odrazom úrovne povedomia a výchovy. No aj v tej najvyspelejšej krajine môžu byť tí najbližší, rodičia, často tou najdôležitejšou oporou na ceste transrodového človeka. Postavenie rodiča, jedinečnosť osobných príbehov, opora v právnej istote, či porovnanie s vývojom v zahraničí, to všetko budú témy našej spoločnej diskusie. Pokúsime sa porovnať situáciu na Slovensku so situáciou v zahraničí, zodpovedať otázky, aké sú možnosti cesty k zlepšeniu súčasného stavu, prečo je povedomie o transrodovosti kľúčový problém a akú rolu v ňom obsadzuje rodič a blízka rodina. Uvedieme aj niektoré príklady z praxe.

Who is who

Veronika Hrašková
Veronika má ako každý iný rodič osobnú skúsenosť s výchovou detí. Profesne sa venuje poradenstvu a inklúzii menšinových skupín, kde sa 20 rokov špecializuje na transrodových ľudí. Pôsobí v medzinárodných tímoch, s prehľadom o stave a vývoji danej témy. Zúčastnila sa tvorby legislatívnych opatrení a tiež poskytovala poradenstvo rodičom, ktorí vychovávali transrodové deti.

Pavlína Fichta Čierna
Pavlína je matka transrodového dieťaťa, ktoré zo všetkých síl podporuje. Je vizuálna umelkyňa, preto vlastnú skúsenosť s tranzíciou dieťaťa vkladá aj do svojich diel a angažovaných aktivít. Jej video Transfokácia po zatienení (2018) s aktivistkou Rominou Kollárik, ktoré upozorňuje na situáciu transrodových osôb, bolo prezentované vo významnom domácom i medzinárodnom kontexte.

Michal Havran
moderátor diskusie