„Ohrozuje politické kresťanstvo ľudské práva?“
Téma tohtoročného festivalu je zároveň témou diskusie s moderátorom Martinom Staňom. Diskutovať bude s Luciou Plavákovou, MUDr. Michalom Patarákom a sociológom Michalom Vašečkom.

Lucia Plaváková
. . . je advokátka a ľudskoprávna aktivistka. Venuje sa téme rovnosti a dôstojnosti, najmä právam LGBTI ľudí a rodovej rovnosti. Je spoluzakladateľkou OZ Dúhové rodiny a členkou Výboru pre práva LGBTI ľudí. Poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre LGBTI ľudí v inPoradni.

Michal Patarák
. . . je prednostom II. Psychiatrickej kliniky SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, šéfredaktorom časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti, predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a členom Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Psychiatriu vyučuje na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Okrem klasickej psychiatrie a psychopatológie sa venuje najmä hraničným oblastiam psychiatrie s inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi, jej prienikom s filozofiou a spiritualitou a explorácii sexuálnej identity človeka.

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. 
. . . je vzdelaním sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti.

Martin Staňo • moderátor diskusie
Je moderátorom Rádia_FM, kde vás už viac než desaťročie sprevádza jeho hlas každé pracovné ráno. Tak, ako má samotné rádio ambíciu byť najpočúvateľnejším, tak v Ráne na eFeMku spolu s kolegyňou Dominikou pozývajú hostí, ktorí majú čo povedať a prinášajú témy rozširujúce obzory. Neraz sa venovali problémom menšín žijúcich v našej krajine. Okrem ranného vysielania pripravuje každú nedeľu v Rádiu_FM aj slovensko-český rebríček Osmička a program Demovnica, ktorý dáva priestor začínajúcim slovenským muzikantom bez vydavateľa. Martina ste mohli ako moderátora vidieť a počuť aj na viacerých podujatiach mimo priestorov Slovenského rozhlasu. Každoročne napríklad uvádza hudobné ceny Rádiohlavy, ceny za občiansku statočnosť Biela vrana, či sprevádza Dňami architektúry a dizajnu.